kwast
Wand Daar Zit Méér in
kwast

Bij het leven hoort de dood...

Een uitspraak die je nogal eens hoort.
Toch willen veel mensen hier niet mee geconfronteerd worden.
Desalniettemin heb ik toch besloten dit onderdeel van hetgeen ik doe, op onze site te vermelden.

Waar een uitvaart vroeger iets statisch en onpersoonlijks was is ook binnen de uitvaartwereld een verschuiving te zien; de overledene staat centraal, waarbij veel kan en mag, in de breedste zin van het woord.

Toen ik me ongeveer 7 jaar geleden ging oriënteren in de uitvaartwereld kwam ik er tot mijn verbazing achter dat er weinig aanbod was wat betreft een persoonlijke toevoeging middels een beschilderde kist.
In de praktijk betekent dit dat ik naast uitvaartondernemers ook te maken krijg met direkte nabestaanden of mensen die terminaal zijn.
Ervaring leert dat een persoonlijk geaccentueerde kist ook een vorm van verwerking kan zijn.
Het is mijn intentie hieraan een bijdrage te leveren.

Op de foto's zijn voorbeelden van beschilderde kisten te zien, met de nadruk op 'voorbeelden'.
Ik probeer de nadruk te leggen op het persoonlijke aspect m.a.w. ik ga uit van de wens van de klant c.q. nabestaande.

N.b. misschien overbodig maar toch: ook de kisten zijn bij ons te bestellen.